Lidhu
Harrova fjalëkalimin
Ndrysho fjalëkalimin
Regjistrimi
NJOFTIM PËR MEDIE
NJOFTIM PËR MEDIE Projekti “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” 2020 – 2025 Gjuha shqipe në erën digjitale
Pjesëza
Pjesëza Pjesëzat janë fjalë që plotësojnë kuptimin e një fjalie.
Përemri
Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë.
Pasthirrma
Pasthirrma Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoren për të tërhequr vëmendjen
Parafjala
Parafjala Parafjalë janë fjalët e pandryshueshme që qëndrojnë përpara emrave, përemrave, numërorëve dhe ndajfoljeve duke vendosur marrëdhënie
Numërori
Numërori Numërorë quajmë fjalët që tregojnë numër dhe sasi të caktuar qeniesh ose sendesh: një, dy, tre, : dy fëmijë tri gra, katër burra, 20 metra
Ndajfolja
Ndajfolja Ndajfolje quhen fjalët e pandryshueshme që plotësojnë para së gjithash foljen, duke treguar mënyrë, vend, kohë, shkak, qëllim, sasi: Blendi
Mbiemri
Mbiemri Mbiemra quhen fjalët që shënojnë se çfarë lloji është ose çfarë vetie ka emri (qen i zi, qen i vogël, ushtria shqiptare, qeveria italiane).
Lidhëza
Lidhëza Lidhëza është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që shërben për të lidhur fjalë, grupe fjalësh ose fjali midis tyre.Sipas funksionit
Folja
Folja Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar.
Emri
Emri Emra quhen fjalët që tregojnë qenie të gjalla: djalë, vajzë, dele, dash, Agron, Mira;
Shqipja, gjuha që lindi gjuhët indo-evropiane
Shqipja, gjuha që lindi gjuhët indo-evropiane Nga pellazgjishtja në ilirishte dhe pastaj në shqipe u trashëgua dhe u ruajt gjuha më e vjetër e Evropës.
Historiku i Gjuhës Shqipe
Historiku i Gjuhës Shqipe Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane, ku futen gjuhët indo-iranike, greqishtja, gjuhët romane, gjuhët sllave, gjuhët
Dokumentet e para të shqipes së shkruar
Dokumentet e para të shqipes së shkruar Nën pluhurin e arkivave të Evropës dhe sidomos të atyre të Vatikanit mund të gjenden edhe shumë dokumente të tjera, ndoshta më të plotë e
Raporto gabimet
Raporto