E drejta e autorësisë dhe pronësia (Copyright ©)

Të gjithë softuerët, kodi burimor i tyre, materialet gjuhësore, aplikacionet, skicat, planet, dokumentet, dizajnet dhe çdo gjë tjetër e shfaqur në portalin GjuhaShqipe.com, si ato që shfrytëzohen në internet, edhe ato që shkarkohen në kompjuterë, janë pronë 100% e Albasoft SHPK dhe Qendrës për Edukim dhe Përparim me seli në Prishtinë dhe Albatag SHPK me seli në Tiranë. 

Të gjitha të drejtat e autorësisë, si, ato që konsiderohen shpikje, ato që shprehin anën teknike, materialet gjuhësore, aplikacionet, kodi burimor i softuerëve, dizajnët etj. janë të drejta të rezervuara nga ne, bashkë me të drejtën e pronësisë 100%.

Të gjithë softuerët janë zhvilluar nga ne dhe janë rezultat i projektit “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” me synimin e qartë “Një komb, një gjuhë, një softuer”.

Përveçse në përputhje me rregullat e përshkruara në “Kushtet e përdorimit” dhe në dokumentet e tjera plotësuese si pjesë e softuerëve, në mënyrën që ne e lejojmë, askush nuk ka të drejtë që t’i përdorë ndryshe pronat tona intelektuale, në asnjë mënyrë të njohur sot dhe në asnjë mënyrë tjetër që mund të shpiket në të ardhmen. 

Albasoft SHPK

Qendra për Edukim dhe Përparim

Albatag SHPK