Ofertë e përkohshme, mbaron për disa javë!

70% ulje e çmimit!

Softueri më i përparuar për gjuhën shqipe vjen me një ofertë 70% më të lirë se zakonisht. Thuajuni lamtumirë gabimeve drejtshkrimore me Kullën e shqipes, kryejini me rezultat të lartë detyrat tuaja, rritni cilësinë e të shkruarit dhe jepini forcë shprehjes. Sapo të paguani për përdorimin e Kullës së shqipes, ju do të keni një partner të besueshëm në zgjidhjen e problemeve gjuhësore. Pra, mos e humbisni mundësinë për ta pasur tuajin softuerin më të mirë – për vete, për familjen apo për biznesin - zgjidhni Kullën e shqipes sot!

Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0

Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0

Fjalori i madh i gjuhës shqipe është pjesë e softuerit Kulla e shqipes dhe mund të shkarkohet nga këtu. Përdorimi i këtij fjalori do të ndihmojë shqipshkruesit në hartimin e teksteve të ndryshme, duke kursyer kohën e tyre dhe duke rritur njëkohësisht cilësinë e shkrimit.
Softueri përmban fjalët e gjuhës shqipe me kuptimet përkatëse dhe shpjegimet për secilin kuptim.
Korrektori 1.0

Korrektori 1.0

Ne synojmë që aplikacionin Korrektori 1.0 ta bëjmë me shumë tipare sikur që është Grammarly dhe ju do të mund ta përdorni derisa shkruani në Gmail, Google Drive, OneDrive etj. apo kudo që ju shkruani shqip, në kompjuterin tuaj po ashtu, jo vetëm në portalin tonë GjuhaShqipe.com.
Korrektori 1.0 është i programuar për të vëzhguar dhe për të identifikuar gabimet drejtshkrimore
Lexuesi 1.0

Lexuesi 1.0

Lexuesi 1.0 është softueri më i ri për gjuhën shqipe, një aplikacion që mundëson konvertimin e tekstit në zë, duke krijuar zërin artificiale për të lexuar tekst në mënyrë automatike. Shërben për të konvertuar tekstin e shkruar në zë, duke përdorur një teknologji shumë të përparuar që mundëson këtë funksionalitet.
Lexuesi 1.0 është një aplikacion që mundëson konvertimin e tekstit në zë
Sintaksori 1.0 për MS Office

Sintaksori 1.0 për MS Office

Ky softuer ndihmon shkrimin e drejtë të shqipes nga ana drejtshkrimore dhe morfosintaksore. Pos korrigjimit në rrafshin morfologjik dhe sintaksor, ky softuer ndihmon edhe në përvetësimin e normësisë gramatikore.
Sintaksori 1.0 për MS Office është softuer që ndihmon shkrimin e drejtë të shqipes nga ana drejtshkrimore dhe morfosintaksore.
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0

Fillestarja digjitale e shqipes 1.0

Qëllimi i këtij softueri është përveç të mësuarit e shkrim leximit edhe të mësuarit e përdorimit të kompjuterit, përkatësisht punës me njësitë themelore të tij siç janë lëvizjet e miut, shkrimi me tastierë që për fëmijën nuk paraqet vështirësi të mësimit aq më pak kur mësohet përmes lojërave.
Fëmija juaj në çdo kohë mund ta përdorë Fillestaren digjitale qoftë në kompjuter, tablet apo telefon të mençur.
Sinonimia 1.0 për MS Office

Sinonimia 1.0 për MS Office

Sinonimia 1.0 mundëson edhe mënjanimin e fjalëve të huaja dhe sa herë që përdoruesi do të shkruante një fjalë të huaj, që tashmë ka hyrë në leksikun tonë, do t’i sugjerohej një fjalë tjetër më e parapëlqyer.
Sinonimia 1.0 për MS Office do të funksionojë njëlloj si ai në gjuhën angleze, pra, kur shkruesi i një teksti shqip të shkruajë një fjalë në MS Word, MS Outlook etj.
Çfarë thonë ekspertët për Kullën e shqipes!
Prof. dr. Asllan HamitiKulla e shqipes është burim digjital referues i besueshëm për shqipen, shumë praktik, i lehtë për instalim dhe përdorim. Ky program na ndihmon që ta përdorim si duhet shqipen standarde në çdo fushë të veprimtarisë shoqërore. Në softuerët e Kullës së shqipes do të gjejmë mbështetje si të shkruajmë në të gjitha stilet funksionale (shkencore e teknike, shtetërore e administrative, shoqërore e politike, letrare-artistike e fetare). Ajo na mundëson të zgjedhim, të përpunojmë dhe të përsosim mjetet e shprehjes gjuhësore aq sa tekstet tona do të mund t’i formësojmë në art gjuhësor.
Prof. asoc. Adelina ÇerpjaKulla e shqipes është softueri më i përparuar, i domosdoshëm për këdo që dëshiron të shkruajë saktë apo që dëshiron të përmirësojë aftësitë në përdorimin e shqipes. Me fjalorin gjithëpërfshirës përdoruesit orientohen lehtë në strukturën kuptimore të çdo fjale, ndërsa mjetet drejtshkrimore e morfologjike plotësojnë informacionin për secilën prej tyre, duke përmirësuar saktësinë e shkrimit. Besojini Kullës së shqipes dhe ndërgjegjja gjuhësore do t’ju falënderojë!
Prof. dr. Emil LafeKulla është simbol i mirëkuptimit dhe i bashkëpunimit, i marrëveshjes, i harmonisë dhe i rregullit, si kushte që jeta të zhvillohet normalisht dhe familja të shkojë mbarë. Kulla është edhe simbol i qëndrueshmërisë e i qëndresës, i përballimit të rreziqeve dhe i jetëgjatësisë. Të gjitha këto veti të kullës shqiptare i gjejmë edhe te “Kulla e shqipes”, më e lashta dhe më e forta e kullave shqiptare. Gjithkush që kalon pragun e saj, do të mrekullohet nga pasuria, saktësia, qartësia dhe bukuria e gjuhës shqipe. Kulla është e hapur për ju! Ejani!
Prof. asoc. Anila ÇepaniZbuloni bukurinë dhe fuqinë e gjuhës sonë me Kullën e shqipes. Ky softuer novator është shoqëruesi juaj gjuhësor, që ofron një fjalor të madh të shqipes, korrigjim drejtshkrimor dhe sintaksor, një fjalor ‘thesaurus’ të shumanshëm, morfologjinë digjitale e shumë mjete të tjera. Me Kullën e shqipes do të komunikoni me besim, do të shpreheni me saktësi dhe do të zbuloni përmasa të reja të kësaj gjuhe të pasur dhe magjepsëse. Përdoreni këtë softuer dhe çojeni shqipen tuaj në një nivel tjetër!
Prof. dr. Mustafa IbrahimiRezultat i shkëlqyer i një projekti mbarëkombëtar mbi 20 vjeçar. Jam shumë i kënaqur me funksionet dhe cilësitë e këtij softueri. Ky është më shumë se një korrigjues drejtshkrimor e sintaksor; ai gjithashtu ofron sugjerime për sinonimet e antonimet, përmirësimin e gabimeve sintaksore në shumë situata. Përdorimi i këtij programi është shumë i thjeshtë dhe i lehtë, dhe me anë të tij të gjithë mund të arrin nivelin e duhur gjuhësor e të bëhen më efektiv në komunikim. Ju uroj mirëseardhje në “Kullën e shqipes”, sepse aty do të mahniteni nga puna e suksesshme për gjuhën shqipe.
Prof. dr. Enver Hysa"Kulla e shqipes" përmbledh thuajse të gjitha thesaret e shqipes. Përdoruesi që hyn nëpër odat e saj do të gjejë fjalën që kërkon, format e saj, drejtshkrimin, sinonimet e gjithçka tjetër që lidhet me fjalën. Ajo ndihmon dhe në ndërtimin e drejtë të fjalive. Gramatika, drejtshkrimi, fjalori shpjegues, sinonimik e antonimik e bëjnë këtë një magji për gjuhën shqipe, prandaj e rekomandoj për këdo që merr penën të shkruaj shqip. Udhë të mbarë "Kullës"!
Prof. dr. Hysen MatoshiKulla e shqipes është arritja më sintetizuese dhe më shumëplanëshe gjuhësore; është projekti më me ndikim sa i përket zotërimit të standardit, njohjes më të plotë të pasurisë leksikore, të sinonimisë, të antonimisë, të frazeologjisë së shqipes etj. E rekomandoj si një pasuri mbarëkombëtare që do të shërbejë për përdorimin më të saktë e më efikas të shqipes, duke nisur nga nivele fillestare të shkrimit të shqipes e deri te shkrimi artistik, akademik dhe shkencor.