I lehtë për t’u përdorur
Çfarë ofron Kulla e shqipes
Pse duhet ta përdorësh Kullën e shqipes
Si të regjistrohesh fillimisht
Pse duhet të regjistrohesh në GjuhaShqipe.com
Lidhja në llogarinë tuaj
Pse duhet të paguash për Kullën e shqipes
Si ta bësh pagesën për Kullën e shqipes
Mënyrat e pagesës
Si ta instalosh Kullën e shqipes
Fjalori i madh i gjuhës shqipe
Drejtshkrimori 3.0
Tastiera shqipe për MS Windows
Si ta mbyllësh llogarinë tënde
Si ta ndryshosh fjalëkalimin
Paketa Themelore
Paketa Profesionale
Paketa Premium
Raporto gabimet
Dërgo fjalë të reja

Paketa Themelore

Falas për banorët e Republikës së Kosovës dhe ata të Republikës së Malit të Zi

Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Malit të Zi në përkrahje të projektit “Një komb, një gjuhë, një softuer” kanë blerë, secila për vete, licencat e paketës Themelore për përdorim falas pa afat kohor për të gjithë banorët shtetit të Kosovës, respektivisht me afat të caktuar kohor nga të gjithë banorët e shtetit të Malit të Zi. 

Pra, këtë paketë mund ta përdorësh falas, brenda dhe jashtë vendit, nëse je banor i Kosovës apo nëse je banor i Malit të Zi, por edhe nëse ke dy a më shumë nënshtetësi, njëra prej të cilave është e Kosovës apo e Malit të Zi. Gjithashtu mund ta përdorësh nëse je punëtor i institucioneve të Republikës së Kosovës apo i institucioneve të Republikës së Malit të Zi, qeveritare dhe joqeveritare, nëse je punëtor në ndërmarrjet private dhe publike të Republikës së Kosovës apo të Republikës së Malit të Zi, por edhe nëse je punëtor në mediat e regjistruara në Kosovë apo në Mal të Zi, nëse e ke shtetësinë e njërit nga këto dy shtete. 

Në Licencën e blerë nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Malit të Zi për banorët e tyre nuk përfshihen banorët e shteteve të tjera, qoftë kur ata janë në territorin e Kosovës ose të Malit të Zi, apo kur janë jashtë territorit të këtyre dy shteteve; as organizatat ndërkombëtare në Kosovë apo në Mal të Zi, ose kur janë jashtë territorit të këtyre dy shteteve; nuk përfshihet asnjë person juridik jo i Kosovës apo jo i Malit të Zi, apo person fizik që nuk është shtetas i Kosovës apo shtetas i Malit të Zi. 

Çfarë duhet të bëjë një banor i Kosovës apo një banor i Malit të Zi?

Pas regjistrimin në portalin GjuhaShqipe.com, e tëra që duhet të bëjë një banor i Republikës së Kosovës është që në llogarinë e tij të zgjedhë Kosovën si shtetin e tij, ndërsa banori i Republikës së Malit të Zi duhet të zgjedhë Malin e Zi si shtetin e tij. Pas kësaj, atij përdoruesi, në mënyrë automatike (teknike dhe juridike), i lejohet përdorimi i paketës Themelore me të gjitha aplikacionet dhe funksionet e përfshira brenda saj, sipas kontratës me qeverinë përkatëse. 

Ne mund të kërkojmë nga ai dëshmi në çdo kohë, për të vërtetuar nëse është banor i Kosovës apo i Malit të Zi, p.sh.: letërnjoftimin, pasaportën etj. 

Po ashtu, secili banor i Kosovës apo i Malit të Zi mund të përdorë edhe paketën Profesionale apopaketën Premium, nëse paguan për njërën nga to, sikurse që mund të kthehet sërish në paketën Themelore pas kalimit të afatit të paketës me pagesë. 

Zgjidh paketën e duhur dhe paguaj që tani!

 Pjesë e kësaj pakete janë aplikacionet tona të teknologjive Ueb, MS Windows, MS Office, Android dhe iOS.

Paketa Themelore gjuhësisht dhe teknikisht ofron më shumë, megjithatë, sipas kontratës janë të përfshira vetëm aplikacionet e mëposhtme, me sasinë dhe funksionalitetet përkatëse. 

 

KULLA E SHQIPES

THEMELORE

PROFESIONALE

PREMIUM

Shkrimori 1.0

Me kufizime

100 Mb hapësirë

300 Mb hapësirë

Fjalori i madh i shqipes i integruar në Shkrimori 1.0

Me kufizime

90.000 fjalë dhe shprehje

100.000 fjalë dhe shprehje

Korrektori 1.0

Me kufizime

Chrome dhe Safari

Chrome dhe Safari

Lexuesi 1.0

Me kufizime

Gjenerim të zërit nga teksti deri në 100 faqe në muaj

Gjenerim të zërit nga teksti deri në 200 faqe në muaj

Sinonimia 1.0 për MS Word dhe MS Outlook

5.000 sinonime

15.000 sinonime

30.000 sinonime

Fjalori i madh i shqipes për MS Word dhe MS Outlook

Me kufizime

90.000 fjalë dhe shprehje

100.000 fjalë dhe shprehje

Sintaksori 1.0 për MS Word dhe MS Outlook

Themelor

Profesional

Premium

Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0

80.000 fjalë dhe shprehje

90.000 fjalë dhe shprehje

100.000 fjalë dhe shprehje

Drejtshkrimori 3.0 për MS Word dhe MS Outlook

Themelor

Profesional

Premium

Morfologjia digjitale e shqipes 2.0

Themelor

Profesional

Premium

Autokorrektori 2.0 për MS Word dhe MS Outlook

Me kufizime

Pa kufizime

Pa kufizime

Fillestarja digjitale e shqipes 2.0

Po

Po

Po

Tastiera shqipe 3.0 për MS Windows

Po

Po

Po

Testo shqipen tënde 1.0

Pa shpërblime

Me shpërblime deri në 100€

Me shpërblime deri në 1000€

Mëso shqip 1.0

Me kufizime

Pa kufizime

Pa kufizime

Abetarja digjitale e shqipes 1.0

Me kufizime

Pa kufizime

Pa kufizime

Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office

Së shpejti!

Së shpejti!

Së shpejti!

Korpusi i shqipes 1.0

Së shpejti!

Së shpejti!

Së shpejti!