Shkarko dhe instalo!

Kulla e shqipes për MS Windows

Mund të shkarkohet dhe instalohet për përdorim në pajisjet me Microsoft Windows. Për përdorim pa kufizime në MS Windows, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo.

Kulla e shqipes për MS Word

Mund të instalohet për përdorim në pajisjet me Microsoft Word. Për përdorim pa kufizime në MS Word, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo. Ka përparësi më të mëdha se versionet e deritashme.

Kulla e shqipes për MacOS

Mund të instalohet për përdorim në pajisjet me MacOS. Për përdorim pa kufizime në MacOS, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo. Ka përparësi më të mëdha se versionet e deritashme.

Kulla e shqipes për MS Outlook

Mund të instalohet për përdorim në pajisjet me Microsoft Outlook. Për përdorim pa kufizime në MS Outlook, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo. Ka përparësi më të mëdha se versionet e deritashme.

Kulla e shqipes për Android

Ky buton, ju dërgon në adresën e duhur për shkarkim dhe instalim në pajisjet me Android të softuerëve të tanishëm. Së shpejti do të përmblidhen të gjithë softuerët tanë në teknologjinë Android në një paketë të vetme të Kullës së shqipes për Android dhe do të mund ta keni me një instalim të vetëm.

Kulla e shqipes për iOS

Ky buton, ju dërgon në adresën e duhur për shkarkim dhe instalim në pajisjet me iOS të softuerëve të tanishëm. Së shpejti do të përmblidhen të gjithë softuerët tanë në teknologjinë iOS në një paketë të vetme të Kullës së shqipes për iOS dhe do të mund ta keni me një instalim të vetëm.

Kulla e shqipes për Google Chrome

Mund të përdoret në internet përmes shfletuesit Google Chrome. Për përdorim pa kufizime në internet, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo.

Kulla e shqipes për Safari

Mund të përdoret në internet përmes shfletuesit Safari. Për përdorim pa kufizime në internet, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo.

Kulla e shqipes për Linux

Mund të instalohet për përdorim në pajisjet me Linux. Për përdorim pa kufizime në Linux, duhet ta instaloni përmes butonit Instalo. Ka përparësi më të mëdha se versionet e deritashme.