Fjalori i madh i shqipes
Softuerët
Morfologjia e shqipes 2.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Fillestarja digjitale 1.0
Tastiera shqipe 3.0 për MS Windows
Sinonimia 1.0 për MS Office
Sintaksori 1.0 për MS Office
Abetarja digjitale 1.0
Drejtshkrimori 1.0 për Ueb
Korpusi i shqipes 1.0 për Ueb
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Kulla e shqipes 2.0
FALAS
për banorët e Kosovës
Softuerët e përkrahur nga Qeveria e Kosovës për banorët e Kosovës
Falas
ME PAGESË
anëtarësim për 12 muaj

12€

Orari:

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

Sugjerime:

+383 44 888 386

info@gjuhashqipe.com