Ofertat

Softuerët
Kulla e shqipes 2.0
Fjalori elektronik shpjegues 2.0
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Fillestarja digjitale 1.0
Tastiera shqipe 3.0 për MS Windows
Sinonimia 1.0 për MS Office
Sintaksori 1.0 për MS Office
FALAS
për banorët e Kosovës
Softuerët e përkrahur nga Qeveria e Kosovës për banorët e Kosovës
Falas
ME PAGESË
antarësim për 12 muaj

12€

Orari:

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

Sugjerime:

+383 44 318 282

info@gjuhashqipe.com