Fillestarja digjitaleFillestarja digjitale
Fillestarja digjitale
Fjalori i termave të informatikësFjalori i termave të informatikës
Fjalori i termave të informatikësFjalori i termave të informatikës
Fjalori elektronik shpjeguesFjalori elektronik shpjegues
Fjalori elektronik shpjeguesFjalori elektronik shpjegues
Kulla e shqipesKulla e shqipes
Kulla e shqipes
DrejtshkrimoriDrejtshkrimori
Drejtshkrimori
Tastiera shqipeTastiera shqipe
Tastiera shqipe
Fillestarja digjitale 1.0
Fillestarja digjitale 1.0
Qëllimi i këtij softueri është përveç të mësuarit e shkrim leximit edhe të mësuarit e përdorimit të kompjuterit, përkatësisht punës me njësitë themelore të tij siç janë lëvizjet e miut, shkrimi me tastierë që për fëmijën nuk paraqet vështirësi të mësimit aq më pak kur mësohet përmes lojërave.
Fillestarja digjitale 1.0
Argëtohu duke mësuar
Kulla e shqipes 2.0
Kulla e shqipes 2.0
Ky program mundëson përvetësimin e gjuhës shqipe. Në kuadër të këtij programi janë përfshirë të gjitha trajtat e lakuara ose të zgjedhuara të pjesëve të ligjëratës.
Kulla e shqipes 2.0
Miku më i mirë i gjuhës shqipe
Fjalori elektronik shpjegues 2.0
Fjalori elektronik shpjegues 2.0
Fjalori elektronik shpjegues (FESh) është njëra pjesë e projektit mbarëkombëtar të Qendrës për Edukim dhe Përparim, “Gjuha shqipe dhe kompjuteri”, i cili mund të shkarkohet nga këtu. Përdorimi i këtij fjalori do të ndihmojë shqipshkruesit në hartimin e teksteve të ndryshme, duke kursyer kohën e tyre dhe duke rritur njëkohësisht cilësinë e shkrimit.
Fjalori elektronik shpjegues 2.0
Gjej shpjegimin, hiq dyshimin!
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Fjalori shpjegues i termave të informatikës, një fjalor dygjuhësh me 3000 terma nga kjo fushë, synon të jetë një mjet pune për një rreth shumë të gjerë përdoruesish, në radhë të parë për specialistët e fushës, si edhe për studentët, përkthyesit dhe për të gjithë ata që merren me teknologjinë e informacionit