I qasur I
Emër, Mashkullore
E pashquar, njëjës
Emërore
një
i
Gjinore (i,e,të,së)
një
Dhanore
një
Kallëzore
një
Rrjedhore (prej ...)
një
E shquar, njëjës
Emërore
i
Gjinore (i,e,të,së)
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore (prej ...)
E pashquar, shumës
Emërore
ca
Gjinore (i,e,të,së)
ca
Dhanore
ca
Kallëzore
ca
Rrjedhore (prej ...)
ca
ca
E shquar, shumës
Emërore
Gjinore (i,e,të,së)
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore (prej ...)
Raporto gabimet
Vetëm të regjistruarit mund të raportojnë gabime. Për të raportuar gabime lidhu

Orari

E hënë - E premte

09:00 - 17:30

Sugjerime

+383 44 888 386