Drejtshkrimori 3.0 për MS OfficeDrejtshkrimori 3.0 për MS Office
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Fillestarja digjitale 1.0Fillestarja digjitale 1.0
Fillestarja digjitale 1.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS WindowsTastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Fjalori i termave të informatikës 2.0Fjalori i termave të informatikës 2.0
Fjalori i termave të informatikës 2.0Fjalori i termave të informatikës 2.0
Shkarko dhe instalo Kullën e shqipes 2.0
Shkarko dhe instalo Kullën e shqipes 2.0
Kulla e shqipes 2.0 është menaxheri i të gjithë softuerëve të GjuhaShqipe.com. Ky softuer mund të instalohet në kompjuterët me MS Windows dhe përmes tij kontrollohen të gjithë softuerët e GjuhaShqipe.com: instalimi apo çinstalimi i tyre, aktivizimi apo çaktivizimi, pakoja e zgjedhur etj.
Shkarko dhe instalo Kullën e shqipes 2.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe është njëra pjesë e paketës softuerike Kulla e shqipes e cilia mund të shkarkohet nga këtu. Përdorimi i këtij fjalori do të ndihmojë shqipshkruesit në hartimin e teksteve të ndryshme, duke kursyer kohën e tyre dhe duke rritur njëkohësisht cilësinë e shkrimit.
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Ky program mundëson përvetësimin e gjuhës shqipe. Në kuadër të këtij programi janë përfshirë të gjitha trajtat e lakuara ose të zgjedhuara të pjesëve të ligjëratës.
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office i gjuhës shqipe është pjesë e paketës softuerike Kulla e shqipes 2.0. Në gjuhën angleze zakonisht njihet si “Spelling and Grammar”. Një komponent me dobi për shqipshkruesit, sidomos për nënvizimin me të kuqe të fjalëve, kur ato shkruhen gabimisht.
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Drejtshkrimori 1.0 për Ueb
Drejtshkrimori 1.0 për Ueb
Drejtshkrimori 1.0 për Ueb është softuer për përdorim përmes shfletuesit të internetit (browser-it) dhe mundëson mënjanimin e gabimeve drejtshkrimore nga një tekst i shkruar apo i vendosur në aplikacionin tonë në internet.
Drejtshkrimori 1.0 për Ueb
Sintaksori 1.0 për MS Office
Sintaksori 1.0 për MS Office
Ky softuer ndihmon shkrimin e drejtë të shqipes nga ana drejtshkrimore dhe morfosintaksore. Pos korrigjimit në rrafshin morfologjik dhe sintaksor, ky softuer ndihmon edhe në përvetësimin e normësisë gramatikore.
Sintaksori 1.0 për MS Office
Sinonimia 1.0 për MS Office
Sinonimia 1.0 për MS Office
Sinonimia 1.0 mundëson edhe mënjanimin e fjalëve të huaja dhe sa herë që përdoruesi do të shkruante një fjalë të huaj, që tashmë ka hyrë në leksikun tonë, do t’i sugjerohej një fjalë tjetër më e parapëlqyer.
Sinonimia 1.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office është softuer për korrigjimin automatik të gabimeve, dhe mundëson mbi 5 milion korrigjime automatike të formave të gabuara të fjalëve. Këto mund të jenë korrigjime të gabimeve që ndodhin për shkak të njohurive jo të mira gjuhësore dhe në korrigjime të gabimeve që ndodhin për shkak të shpejtësisë së shkrimit.
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office është softuer për ndarjen e fjalëve në rrokje në fund të rreshtit, sipas rregullave të drejtshkrimit duke marrë parasysh strukturën morfologjike të fjalës.
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Mundëson të mësuarit digjital që është faktor i rëndësishëm pse sot shkollimi i fëmijëve po nis shumë më herët në ambientin shtëpiak. Kontakti i hershëm me teknologjinë, qoftë përmes filmave vizatimorë, qoftë përmes programeve kompjuterike, po i orienton fëmijët kah platformat digjitale si rruga më e shpejtë e nxënies dhe e dijes. Kjo shfaq domosdoshmërinë për këtë abetare digjitale që shërben si pikënisje drejt mësimit të shkronjave.
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Qëllimi i këtij softueri është përveç të mësuarit e shkrim leximit edhe të mësuarit e përdorimit të kompjuterit, përkatësisht punës me njësitë themelore të tij siç janë lëvizjet e miut, shkrimi me tastierë që për fëmijën nuk paraqet vështirësi të mësimit aq më pak kur mësohet përmes lojërave.
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Ky softuer e zgjidh problemin e përdorimit të plotë të alfabetit të gjuhës shqipe duke përfshirë shkronjat "Ë / ë" dhe "Ç / ç", në çdo situatë. Tastiera digjitale e shqipes 3.0 mund të instalohet për më pak se dy minuta dhe funksionon në çdo aplikacion në kompjuterin tënd.
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Testo shqipen tënde 1.0 është softuer për testimin e njohurive dhe dijes mbi gjuhën shqipe. Softueri përmban mbi 10,000 pyetje nga fusha të ndryshme të gjuhës.
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 është një platformë softuerike për mësimin e gjuhës shqipe në internet, e organizuar në tri kategori të mëdha “Shqipja për fëmijë”, “Shqipja për të rritur” dhe “Shqipja për të huaj”.
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Fjalori shpjegues i termave të informatikës, një fjalor dygjuhësh me 3000 terma nga kjo fushë, synon të jetë një mjet pune për një rreth shumë të gjerë përdoruesish, në radhë të parë për specialistët e fushës, si edhe për studentët, përkthyesit dhe për të gjithë ata që merren me teknologjinë e informacionit
Fjalori i termave të informatikës 2.0

Orari:

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

Sugjerime:

+383 44 888 386

info@gjuhashqipe.com