Fillimi i fushatës
Këshillat e anëtarëve rreth fushatës
Rregullat e pjesëmarrjes
Lista e fituesve të shpërblimeve
Sqarime plotësuese rreth fushatës
Mbarimi i fushatës

Lista e fituesve të shpërblimeve

Lista e fituesve të shpërblimeve 

Në këtë fushatë kanë marrë pjesë në mënyrë aktive mbi 100.000 pjesëmarrës (me emaile, telefonata, postime, raportime të gabimeve, pëlqime, shpërndarje etj.). 

Të drejtën e pjesëmarrjes e kanë pasur vetëm të regjistruarit në GjuhaShqipe.com. Mbi 600 persona kanë raportuar për gabime në fjalë e forma fjalësh, sipas rregullave të përcaktuara paraprakisht në internet dhe prej tyre kanë fituar shpërblime 23 persona. 

FITUESIT NË FAZËN E PARË

bashkangjitur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/322406 Rubina Shala

buton                 https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/7603 Munir F Sogojeva

korrespodencë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/27282 Veron Dobroshi

krishtlindje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/27751 [email protected]

këllëf                  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/25285 Adifet Iseni

shtunë                https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/56640 [email protected]

FITUESIT NË FAZËN E DYTË

shandan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53991 Shemsi Haziri

amper                https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1548 Shemsi Haziri

mushk                https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/36262 Shemsi Haziri. Është raportuar gabimisht si fitues z. Shemsi Haziri, sepse raportuesi i parë është z Rinor Matoshi. 

bar                    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/404438 Shemsi Haziri

buburrec              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/7035 Shemsi Haziri

uirtur                  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/62271 Egzon Jashari 

rob                      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/51962 Shemsi Haziri

mëndafsh              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/33348 Shemsi Haziri

dron                   https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12613 Shemsi Haziri

FITUESIT NË FAZËN E TRETË

kërpesh               https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/25694 Shemsi Haziri

ëmbël                 https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/13849 Shemsi Haziri

pjergull               https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47030 Enkeleda Ndreu

rrezik                  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/52619 Shemsi Haziri

Sanxhak              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53351 Shemsi Haziri

shalë                   https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53954 Shemsi Haziri

Përvesh             https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/118072 Valdete GJANA

Shtie                 https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/120308 Valdete GJANA

NË KUNDËRSHTIM ME KRITERET E PJESËMARRJES

Në vijim disa nga raportimet që nuk kanë qenë në përputhje me kriteret e pjesëmarrjes, si dhe raportime të kryera nga bashkëpunëtorët e brendshëm, të cilët nuk përfitojnë shpërblim...

Për të ditur saktë pse janë refuzuar raportimet e mëposhtme, lexo RREGULLAT E PJESËMARRJES

maj              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/31979              [email protected]

patëkeq              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/43852              Donaldo Duci

Baba     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3512              Enkeleda 

rreptësisht            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/127389              Lumnie Morina

Baba     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3512              Enkeleda 

Abuzoj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/111645              Enkeleda 

Akademi              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/816              Enkeleda 

Ar          https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2311              Enkeleda 

Arabe            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/266042              Enkeleda 

Bebe     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/4896              Enkeleda 

Bor        https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6255              Enkeleda 

Botë      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6362              Enkeleda 

Botë      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6362              Enkeleda 

Bosh      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6327              Enkeleda 

Bosht    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6338              Enkeleda 

Bosht vertikal            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/131000              Enkeleda 

Mosmbingopje            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/395888              kamila fjerza

ripërtëritur              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/51750              Rubina Shala

lektisur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/319219              Melisa Doberdoli

lektisur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/319219              Melisa Doberdoli

Kufi              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28252              Genc Qorrolli

Buton    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/7603              Genc Qorrolli

Zall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65870              Genc Qorrolli

Zall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65870              Genc Qorrolli

Shba              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/54122              Genc Qorrolli

Kufi            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/138515              Blerta

Kufi            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/138515              Blerta

Gjakhupës            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/342703              Ronë Dërmaku 

pashteruar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/327319               Veron Dobroshi

pashteruar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/327319              Veron Dobroshi

Arbër    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2362              Erjona Selimaj

Zhvatarake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336801              Anxhelo Zallari

Zhvatarake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336801              Anxhelo Zallari

Zhvatarake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336801              Anxhelo Zallari

Zhvatarake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336801              Anxhelo Zallari

Zhvatarake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336801              Anxhelo Zallari

Zhvatarake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336801              Anxhelo Zallari

Ramazan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50410              [email protected]

Ramazan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50410              [email protected]

Ramazan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50410              [email protected]

Vazhdoj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/121347              [email protected]

Kufi              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28252              [email protected]

Polak              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47523              [email protected]

Polak              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47523              [email protected]

Gjarpër              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/18314              [email protected]

Buall     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6997              [email protected]

Baba     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3512              [email protected]

Fëmijë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/15292              [email protected]

Fëmijë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/15292              [email protected]

Fëmijë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/15292              [email protected]

Nënë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/37366              [email protected]

Nënë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/37366              [email protected]

Fragment              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16554              [email protected]

Kolonë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/26520              [email protected]

Fantazi              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/14932              [email protected]

Kumbull              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28475              [email protected]

Kumbull              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28475              [email protected]

Çaush    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8190              [email protected]

Pakistan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/41383              [email protected]

Futboll              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17140              [email protected]

Basketboll              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/4767              [email protected]

Fytyrë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17200              [email protected]

Fytyrë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17200              [email protected]

Lepur              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/30084              [email protected]

Lopë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/31297              [email protected]

Padrejtësi              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40897              [email protected]

Padrejtësi              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40897              [email protected]

Dimër              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/11589              [email protected]

Dimër              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/11589              [email protected]

Pranverë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/48065              [email protected]

Pranverë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/48065              [email protected]

Verë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/63636              [email protected]

Mars              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/32420              [email protected]

Mars              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/32420              [email protected]

Qershor              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49724              [email protected]

Festë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/15453              [email protected]

Bajram  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3628              [email protected]

Dendësues            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/331578              Mjellma Zhara

Dendësues            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/331578               Mjellma Zhara

pashoqëruar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/334502              Mjellma Zhara

pashoqëruar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/334502              Mjellma Zhara

polemizuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/318963              Mjellma Zhara

polemizuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/318963              Mjellma Zhara

Portik              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47841              Mjellma Zhara

Prodhim i vogël i mallrave            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/124440               Marsida Liço

Tingullor              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/60676              [email protected]

Ngjethem            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/116948              [email protected]

Gufatem            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/114363              Lirjeta Bala

fshehur              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16837               Premton Kryeziu

Hundëlesh            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/331954               Premton Kryeziu

Tenderues            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/332748               Premton Kryeziu

përndershme              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/45535               Premton Kryeziu

Qepoj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/118623               Premton Kryeziu

Sqaq            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/120571               Premton Kryeziu

Sulfurik            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/332730               Premton Kryeziu

Bishtanjake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336832               Premton Kryeziu

sprapsur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/332993               Premton Kryeziu

Akull     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1057               Premton Kryeziu

Akull     https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1057               Premton Kryeziu

Njëfetare              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/38561               Premton Kryeziu

qenë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49629              Fatjon Zekaj

Ideoestetik            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/327816              Xhevdet Maloku

Ideoestetik            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/327816              Xhevdet Maloku

Ideoestetik            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/327816              Xhevdet Maloku

Havan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21184              Joli Lamaj

Jarane              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/23286              Xhevdet Maloku

Shtirake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336273              Endrit Berisha

higjienizuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/346800              Xhevdet Maloku

Shtirake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336273              Endrit Berisha

higjienizuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/346800              Xhevdet Maloku

Shtirake            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336273              Endrit Berisha

ndërdyshur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/405913              Xhevdet Maloku

Askurrkush            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/122281              rinor matoshi

Mosngarendje            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/396045              Elham Osmani

Fund              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16965              rinor matoshi

Fund              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16965              rinor matoshi

Dhëmbarash            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/362329              Xhevdet Maloku

Dhëmbarash            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/362329              Xhevdet Maloku

Dhëmbarash            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/362329              Xhevdet Maloku

Llokume            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/343692              ARDIAN XHAFAJ

Gazmend              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17722              Maria Miho

Gojërrudhur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/327483              Klaus Kapllani

Brendësim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6577              Klaus Kapllani

Gale              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17362              Afrora Mexhuani

Yej            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/121761              Maria Miho

Thjesht            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/127763               Doruntina Gagica

Vit              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/64754              Genc Qorrolli

Ndiej            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/116732              Besnike Qoqaj

Anale    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1642              Joli Lamaj

Kadaif              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/23954              Maria Miho

Bakëre  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3649              Maria Miho

moçëm              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/34757              rinor matoshi

Lag            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/115566              rinor matoshi

Bakë      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3644              Maria Miho

Beh            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/112097              Maria Miho

Bishte   https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/5748              Maria Miho

Bishte   https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/5748              Maria Miho

Vrug            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/121708              rinor matoshi

Aguliçore              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/700              Maria Miho

Oleve              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/39963              Joli Lamaj

Ëjosh            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/113462              Maria Miho

Fug            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/113946              rinor matoshi

Ndrag            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/116756              rinor matoshi

Lëvozhg            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/115809              rinor matoshi

Ardhang            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/111826              rinor matoshi

Shtang            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/120264              rinor matoshi

Shmang            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/119959              rinor matoshi

Zvarg            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/122211              rinor matoshi

Lag            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/115566              rinor matoshi

Përzhurg            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/118091              rinor matoshi

Përjarg            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/117720              rinor matoshi

Qyshe              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50132              Maria Miho

Shilte              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/54520              Maria Miho

Çitjane  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/9157              Maria Miho

shëndetdobët            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/331318              Maria Miho

Çap       https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8009              Maria Miho

Çap       https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8009              Maria Miho

Çap       https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8008              Maria Miho

Jaz              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/23370              Maria Miho

Jaz              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/23371              Maria Miho

Xhërrokull              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65567              Maria Miho

Shavarore              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/54121              Maria Miho

Shelgore              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/54173              Maria Miho

Diarre              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/11449              Joli Lamaj

Oshnik              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40367              Maria Miho

Nëntokë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/37617              Maria Miho

Nëntruall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/37624              Maria Miho

Nafakë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/36446              Maria Miho

Fyell              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17169              Joli Lamaj

Kjomë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/25995              Joli Lamaj

Çare      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8112              Maria Miho

Zhabës              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/66616              rinor matoshi

Bashkudhëheqëse              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/4719              rinor matoshi

Portokall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47844              Afrora Mexhuani

Hokeist              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21938              rinor matoshi

Pinjall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/46792              Afrora Mexhuani

Fundjavë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16987              Afrora Mexhuani

Zagall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65834              Afrora Mexhuani

Zavall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65937              Afrora Mexhuani

Drekëherë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12431              Maria Miho

Vapëherë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/63041              Maria Miho

Cik         https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8742              Maria Miho

Cik         https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8741              Maria Miho

Sanë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53329              Joli Lamaj

Hemorroide              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21377              Maria Miho

Kros              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/27845              Maria Miho

Hekur              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21247              Maria Miho

Hekuraqe              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21249              Maria Miho

Hekur-nikel              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21260              Maria Miho

Pasha              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/43461              Joli Lamaj

Hekur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/314797              Maria Miho

Vore              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65116              Maria Miho

pafat              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40983              Maria Miho

pafund            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/328259              Maria Miho

pafund            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/328259              Maria Miho

pafaj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/328265              Maria Miho

pafaj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/328265              Maria Miho

Fundjavë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16987              Afrora Mexhuani

Gërshetartë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/78110              Maria Miho

Gërshetartë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/78110              Maria Miho

Ahore    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/733              Maria Miho

Pikë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/46627              Maria Miho

hënë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21389              Shemsi Haziri

Mirë            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/126689              Vilma Muça 

Zvol              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/67490              Vilma Domi

Abstraktoj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/111642              Bjeshkë Alia

pjekur              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47008              Vilma Domi

Mosdaltim            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/396662              Vilma Domi

parrethuar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/43341              [email protected]

Rrumbulloj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/119448              Gerald Nurka

Kulaç              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28352              Shemsi Haziri

Kulaç              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28352              Shemsi Haziri

Ve              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/63269              Shemsi Haziri

Dele              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/10446              Shemsi Haziri

Kërshëndella              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/25735              Shemsi Haziri

Vjeç              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/64843              Shemsi Haziri

resuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/338471              Vilma Domi

çeliktë   https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8335              Vilma Domi

Lulevreshtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/31605              Vilma Domi

Ngushtuar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/38386              Vilma Domi

pangrënë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/42229              Vilma Domi

Darovitje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/10047              Vilma Domi

velët              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/63370              Vilma Domi

Dendësuese            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/335176              Vilma Domi

Thelohet            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/120913              Vilma Domi

Çaj        https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/7831              Shemsi Haziri

Syfyr              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/58827              Shemsi Haziri

Pakryer              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/41489              Vilma Domi

përkushtuar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/45347              Vilma Domi

Ishujt Mauritius              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/23184              Vilma Domi

bëshme https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/5307              Vilma Domi

zgurdulluar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/66602              Vilma Domi

obduktuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/350066              Genc Qorrolli

S              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53149              Genc Qorrolli

Katër              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/25077              Genc Qorrolli

pesë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/46193              Genc Qorrolli

pesë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/46193              Genc Qorrolli

Gjashtë            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/377848              Genc Qorrolli

Tetë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/60002              Genc Qorrolli

Foleqesh              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16324              Genc Qorrolli

shpejtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/55445              Genc Qorrolli

Pëlcas            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/117464              Genc Qorrolli

Ç            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/122323              Genc Qorrolli

S            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/128477              Genc Qorrolli

Ferr              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/15391              Shemsi Haziri

Qumësht              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50052              Shemsi Haziri

Bërllok  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/5203              Shemsi Haziri

Viç              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/64507              Shemsi Haziri

Thelb              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/60306              Shemsi Haziri

Media            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/141344              Shemsi Haziri

Medie              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/33123              Shemsi Haziri

Mafie              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/31885              Shemsi Haziri

Presh              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/48304              Shemsi Haziri

Presh              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/48304              Shemsi Haziri

Oi            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/124050              Vilma Domi

pesëdhjetë            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/315866              Vilma Domi

Kompensim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/26662              Altin Raxhimi

Performancë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/44955              Lumnije Morina 

Mësimnxënie              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/33763              Lumnije Morina 

Lepitkë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/30074              Vilma Domi

Zgjebosur              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/66506              Vilma Domi

vaksinuar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/62928              Vilma Domi

Rrethana rënduese            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/124728              Bedrie Bajoku

Digjitalizim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/11510              Dionis Avdiu

Malarje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/32119              Labeate

Fli              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/16166              Shemsi Haziri

ulët              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/62402              [email protected]

Idiot              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/22436              Shemsi Haziri

Poç              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47452              Shemsi Haziri

Bishtcakërr              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/5733              Joli Lamaj

Sida              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/57040              Joli Lamaj

Bythëpulë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/7774              Maria Miho

Mollaqe              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/34858              Maria Miho

Padisiplinë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40855              Maria Miho

Pambarim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/41887              Maria Miho

Shallvare              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53969              Maria Miho

Urdhje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/62574              Maria Miho

Vithe              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/64770              Maria Miho

Mëgje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/33170              rinor matoshi

sigurt            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/267307               Doruntina Gagica

sigurt            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/329738               Doruntina Gagica

Arbitrazh              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2385               Jusuf Kastrati

Komplot              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/26695               Jusuf Kastrati

Komplot              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/26695               Jusuf Kastrati

Linçoj            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/115885               Jusuf Kastrati

Qëllim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49540               Jusuf Kastrati

Qëllim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49540               Jusuf Kastrati

Qëllim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49540               Jusuf Kastrati

Hipje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21797               Xhuljo Dervishi

sallaisur            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/320357               Xhuljo Dervishi

Ndreqës              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/37140              Altin Raxhimi

Hua              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/22085              Arbresha Kllokoqi

Malazez              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/32123              Arlinda Hajdini

Kompjuter            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/137734              Artan Kepuska

Cingare https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/8963              Blerta Sukaj

Ideologjike              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/22392              Enida Kosova

Karrige              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/24891              Enkeleda Ndreu

Qerosë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49703              Enkeleda Ndreu

Qerosë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49703              Enkeleda Ndreu

Qerosë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49703              Enkeleda Ndreu

Qerosë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49703              Enkeleda Ndreu

Qerosë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/49703              Enkeleda Ndreu

Shall              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/53968              Enkeleda Ndreu

Dritëdobët              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12529              Florent Beqiri

pasigurt              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/43639              Fortesa Çitaku Kika

paguxim              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/41176              Hamza Sadrija 

ditëpërditshme              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/11828              Ismail Gagica

Gjinekologe              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/18910              Ismail Gagica

Pi            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/118138              Ismail Gagica

Strugë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/58541              Ismail Gagica

Duhan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12730              jehona matoshi

Motoçiklist              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/35934              Kelvin Zifla

Lagje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/29090              Kosovo Futball

Akullishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1066              Kristian Prifti

Akullishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1066              Kristian Prifti

Akullishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1066              Kristian Prifti

Arrishtë https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2725              Kristian Prifti

Arrishtë https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2725              Kristian Prifti

Arrishtë https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2725              Kristian Prifti

Bredhishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6497              Kristian Prifti

Bredhishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6497              Kristian Prifti

Bredhishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6497              Kristian Prifti

Dushkishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12818              Kristian Prifti

Dushkishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12818              Kristian Prifti

Dushkishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/12818              Kristian Prifti

Gurishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/20604              Kristian Prifti

Gurishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/20604              Kristian Prifti

Gurishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/20604              Kristian Prifti

Gurishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/20604              Kristian Prifti

Lajthishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/29165              Kristian Prifti

Lajthishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/29165              Kristian Prifti

Lajthishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/29165              Kristian Prifti

Lajthishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/29165              Kristian Prifti

Plepishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47250              Kristian Prifti

Ranishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50419              Kristian Prifti

Ranishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50419              Kristian Prifti

Ranishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50419              Kristian Prifti

Shkurrishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/55188              Kristian Prifti

Shkurrishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/55188              Kristian Prifti

Shkurrishtë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/55188              Kristian Prifti

aterruar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3142              Lumnije Morina 

aterruar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3142              Lumnije Morina 

ekzistuar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/13674              Lumnije Morina 

Plumb              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/47404              Lumnije Morina 

realizueshëm              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50535              Lumnije Morina 

Recesive            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336639              Lumnije Morina 

Recesive            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336639              Lumnije Morina 

Stjuard              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/58452              Lumnije Morina 

Stjuard              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/58452              Lumnije Morina 

thënë            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/334149              Mirvete Brahimaj

Acarim  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/160              Samidije Patarria

Aerobiolog              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/336              Samidije Patarria

Agar      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/537              Samidije Patarria

Aq            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/125219              Samidije Patarria

Aq            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/128260              Samidije Patarria

Arab            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/316773              Samidije Patarria

Asamble              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/2866              Samidije Patarria

Audio            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/129757              Samidije Patarria

avancuar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3389              Samidije Patarria

avancuar            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/323782              Samidije Patarria

Azat      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/3477              Samidije Patarria

Azat            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/315232              Samidije Patarria

Eter              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/14518              Samidije Patarria

Qyfyremadhe            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/344288              Samidije Patarria

Titulli i faqes së uebit            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/151609              Samidije Patarria

Win32            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/153538              Samidije Patarria

Windows            https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/153539              Samidije Patarria

Alumin  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/1359              Shemsi Haziri

Bilardo  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/5474              Shemsi Haziri

Boks      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6174              Shemsi Haziri

Boks      https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/6174              Shemsi Haziri

Eksploziv              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/13539              Shemsi Haziri

Gaz              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17681              Shemsi Haziri

Gëlqere              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/17803              Shemsi Haziri

Hajn              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/20791              Shemsi Haziri

Hipizëm              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/21796              Shemsi Haziri

Kërpesh              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/25694              Shemsi Haziri

Kumac              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/28448              Shemsi Haziri

Mundje              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/36141              Shemsi Haziri

Orar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40145              Shemsi Haziri

Orar              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/40145              Shemsi Haziri

Periskop              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/45196              Shemsi Haziri

Printer              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/48416              Shemsi Haziri

Qukan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50013              Shemsi Haziri

Qukan              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/50013              Shemsi Haziri

Risk              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/51860              Shemsi Haziri

Skaner              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/57398              Shemsi Haziri

Shtalb              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/56113              Shemsi Haziri

Tutë              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/62124              Shemsi Haziri

Ujk              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/62353              Shemsi Haziri

Volejboll              https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/65061              Shemsi Haziri

Zhapik                 https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/66674              Shemsi Haziri

Zhivë                   https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/66948              Shemsi Haziri

Hip                    https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/114549              Valdete GJANA

Bredh                https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/112236              Vanesa Gashi

folur                  https://gjuhashqipe.com/apps/fmgjsh3/333213              Vanesa Gashi