Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Morfologjia e shqipes 2.0
Abetarja digjitale 1.0
Fillestarja digjitale 1.0
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Tastiera shqipe 3.0 për MS Windows
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Sinonimia 1.0 për MS Office
Sintaksori 1.0 për MS Office
Korpusi i shqipes 1.0

Orari:

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

Sugjerime:

+383 44 888 386

info@gjuhashqipe.com