Fjalori i madh i shqipes
Shkarko dhe instalo Kullën e shqipes 2.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Drejtshkrimori 1.0 për Ueb
Sintaksori 1.0 për MS Office
Sinonimia 1.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Fjalori i termave të informatikës 2.0
Korpusi i shqipes 1.0 për Ueb

Orari:

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

Sugjerime:

+383 44 888 386

info@gjuhashqipe.com