Softuerët
Shkarko dhe instalo Kullën e shqipes 2.0

Shkarko dhe instalo Kullën e shqipes 2.0

1. E para që duhet të bësh, për përdorimin e softurëve tanë duhet të regjistrohesh në portalin GjuhaShqipe.com

2. E dyta që duhet të bësh, pas regjistrimit duhet ta shkarkosh dhe instalosh paketën Kulla e shqipes 2.0 në kompjuterin tënd, dhe bashkë me instalimin e Kullës së shqipes të instalohen të gjithë softuerët e GjuhaShqipe.com. 

Për shkarkimin dhe instalimin e Kullës së shqipes kliko mbi foton e mëposhtme!

Të gjithë softuerët qe ne ofrojmë janë pjesë e Kullës së shqipes. Kulla e shqipes përmban dy lloj softuerësh: ato për mësimin e gjuhës shqipe nga nxënësit, studentët, mësimdhënësit e të tjerë, dhe ato për drejtshkrimin e gjuhës shqipe nga gazetarët, shkrimtarët, punëtorët e administratës shtetërore e të tjerë.

Softuerët e Kullës së shqipes mund të përdoren në pajisjet me Microsoft Windows, në pajisjet me Microsoft Office, në pajisjet me Ueb, në pajisjet me Android, në pajisjet me iOS, në varësi të teknologjisë së parapëlqyer. 

Softuerët e paketës provuese Kulla e shqipes 2.0 janë:

1. Drejtshkrimori 3.0 për MS Office 

Është versioni më i ri i softuerit shqiptar më të përdorur, me miliona instalime. Softueri është përditësuar e përparuar si nga ana teknike, edhe nga ana gjuhësore, me të cilën kuptohet: a). shtimi i fjalëve të reja që kanë munguar; b). çaktivizimi i disa fjalëve të vjetra, të cilat pothuajse nuk përdoren; c). shtimi i një numri termash bazë nga fusha të ndryshme të dijes etj.

Mund të përdoret në pajisjet me Windows, MS Word, MS Outlook etj.
Integrohet dhe është në pajtueshmëri me MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019, MS Office 365.

2. Sinonimia 1.0 për MS Office

Ky është një softuer i ri për gjuhën shqipe që do të funksionojë njëlloj si ai i gjuhës angleze. Shkruesi i një teksti shqip në MS WordMS Outlook etj., në çdo kohë mund të klikojë mbi fjalën për të cilën dëshiron të ketë sinonimet dhe softueri aty për aty do të sugjerojë sinonimet dhe antonimet e asaj fjale
Mund të përdoret në pajisjet me Windows, MS Word, MS Outlook etj.
Integrohet dhe është në pajtueshmëri me MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019, MS Office 365.

3. Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0

Përmban rreth 100,000 fjalë e shprehje dhe mbi 200,000 njësi kuptimore. Në këtë fjalor përfshihet shtresa aktive e përditësuar me fjalë e shprehje të shqipes bashkëkohore dhe një pjesë e leksikut pasiv. Deri në fund të vitit do të bëhen shumë përmirësime e përparime, në mënyrë që ky fjalor të jetë burimi më i pasur dhe më i rëndësishëm i fjalëve, të cilat do të jenë të pajisura me çdo të dhënë që lidhet gjuhësisht me fjalën.
Mund të përdoret në pajisjet me Windows, Ueb, iOS, Android. 

4. Morfologjia digjitale e shqipes 2.0

Morfologjia digjitale e shqipes është softuer i strukturuar i fjalëve të gjuhës shqipe sipas veçorive gramatikore dhe mund të shfrytëzohet për studime të mirëfillta rreth përvetësimit të gjuhës shqipe. 

Ky softuer u vjen në ndihmë nxënësve e studentëve, të huajve që dëshirojnë të mësojnë shqipen, si dhe studiuesve që merren me studime të thelluara në fushën e gjuhës shqipe.
Mund të përdoret në pajisjet me MS Windows, Ueb.

5. Abetarja digjitale e gjuhës shqipe 1.0

Mundëson të mësuarit digjital të shkrimit e leximit, që është faktor kyç për shkollimin e hershëm në mjedisin shtëpiak si rruga më e shpejtë e nxënies dhe e dijes. Zhvillon edhe aftësitë kompjuterike te fëmijët dhe i edukon në përdorimin e teknologjisë në interes të mësimnxënies. Softuer i përshtatur për fëmijët nga 5-7 vjeç. Përfshin alfabetin e gjuhës shqipe dhe shumë fjalë të saj, secila e paraqitur në formatin grafik, por edhe në formën tingullore me shqiptimin e saj, si pikënisje drejt mësimit të shkrimit e të leximit.
Mund të përdoret në pajisjet me Ueb, Android, iOS.

6. Fillestarja digjitale e gjuhës shqipe 1.0

Është një softuer mësimor-argëtues për fëmijë, për fillestarë në mësimin e gjuhës, matematikës, kompjuterit etj. Fëmija apo ai që i mëson fëmijës shkrimin, leximin, përdorimin e kompjuterit etj., me këtë softuer multimedial nuk mund të gabojë, por vetëm mund t’ia dalë me sukses mësimit të shkrimit, të leximit dhe të njohurive të tjera. Duke pasur parasysh moshën shumë të re të nxënësit, është menduar gjithashtu që përmes lojërave ai të joshet për mësim, duke krijuar afërsi me dijen, me të mësuarit, pra loja të shërbejë si mënyrë e këndshme për të mësuarit, më pak detyruese dhe stresuese. Softuer i përshtatur për fëmijët nga 5-10 vjeç.
Mund të përdoret në pajisjet me Android, iOS, Ueb.

7. Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows

Përdorimi i plotë i alfabetit të shqipes është domosdoshmëri për të gjithë shqipshkruesit. Me këtë softuer mund të konsiderojmë se është zgjidhur problemi për përdorimin e të gjitha shkronjave të alfabetit të shqipes, përkatësisht "Ë / ë" dhe "Ç / ç", në mënyrë të lehtë.

Disa zgjidhje të tjera janë të vështira dhe të ndërlikuara, shumë pak përdorues arrijnë që t’i praktikojnë, ndërsa Tastiera jonë ofron zgjidhje të shpejtë dhe praktike. 
Mund të përdoret në pajisjet me MS Windows.

Tastiera digjitale mund të instalohet në më pak se dy minuta dhe funksionon në çdo aplikacion në kompjuter.

Po ashtu ...

Gjatë këtij viti, pas përmirësimit teknik e gjuhësor të softuerëve provues, do të shtohen edhe softuerë tjerë të rëndësishme për gjuhën shqipe.

Në fund të faqes sonë GjuhaShqipe.com janë butonat “Raporto gabimet” dhe “Dërgo fjalë të reja”. Ftojmë të gjithë përdoruesit e softuerëve tanë për të shprehur problemet e tyre në këtë fushë, duke na dërguar sugjerime, vërejtje apo fjalë të reja për Drejtshkrimorin 3.0, Morfologjinë digjitale 2.0 apo Fjalorin e madh të gjuhës shqipe 2.0. 

Kulla e shqipes 2.0 është paketa softuerike më e përparuar në treg për gjuhën shqipe, me shumë vegla gjuhësore për mësimin dhe përdorimin e lehtë të gjuhës shqipe. Po ashtu, Kulla e shqipes 2.0 është menaxheri i të gjithë softuerëve të GjuhaShqipe.com.

Ky softuer mund të instalohet në kompjuterët me MS Windows dhe përmes tij mund të përdoren dhe kontrollohen të gjithë softuerët e GjuhaShqipe.com: instalimi apo çinstalimi i tyre, aktivizimi apo çaktivizimi, pakoja e zgjedhur etj.

Kujt i kushtohet?

Softueri Kulla e shqipes u vjen në ndihmë secilit që shkruan dhe flet shqip, pra, çdo shqiptari, e sidomos nxënësve e studentëve, të huajve që dëshirojnë të mësojnë shqipen, si dhe gazetarëve, shkrimtarëve, studiuesve që e kanë domosdoshmëri njohjen e mirë të gjuhës shqipe. Ky softuer u shërben mësuesve gjatë procesit të mësimdhënies së gjuhës shqipe, për t’ua konkretizuar në mënyrë digjitale temat, punëtorëve të administratës shtetërore për korrigjimin e dokumenteve etj. Kjo teknikë e re e punës, e mësimdhënies edhe mësimnxënies, mbështetur nga Kulla e shqipes e bën mësimin e shqipes edhe më cilësor, edhe më argëtues, ndërsa zbatimin e rregullave drejtshkrimore më të lehtë. 

Kulla e shqipes është një vegël e rëndësisë së veçantë, e domosdoshme për gjithë përdoruesit e gjuhës shqipe.

Këtë softuer mund ta hasni me këta emra: “Kulla e shqipes 2.0”, “Kulla 2.0”,  “Menaxheri i aplikacioneve të GjuhaShqipe.com”.

Të drejtat autoriale dhe pronësia (Copyright ©)

Të gjithë softuerët, kodi burimor i tyre, materialet gjuhësore, aplikacionet, skicat, planet, dokumentet, dizajnet dhe çdo gjë tjetër e shfaqur në portalin GjuhaShqipe.com, si ato që shfrytëzohen në internet, edhe ato që shkarkohen në kompjuterë, janë pronë 100% e Albasoft SHPK dhe Qendrës për Edukim dhe Përparim me seli në Prishtinë dhe Albatag SHPK me seli në Tiranë. 

Të gjitha të drejtat autoriale, si, ato që konsiderohen shpikje, ato që shprehin anën teknike, materialet gjuhësore, aplikacionet, kodi burimor i softuerëve, dizajnët etj. janë të drejta autoriale të rezervuara nga ne, bashkë me të drejtën e pronësisë 100%.

Të gjithë softuerët janë zhvilluar nga ne dhe janë rezultat i projektit “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” me synimin e qartë “Një komb një gjuhë, një standard një softuer”.

Përveçse në përputhje me rregullat e përshkruara në “Kushtet e përdorimit” dhe në dokumentet e tjera plotësuese si pjesë e softuerëve, në mënyrën që ne e lejojmë, askush nuk ka të drejtë që t’i përdorë ndryshe pronat tona intelektuale, në asnjë mënyrë të njohur sot dhe në asnjë mënyrë tjetër që mund të shpiket në të ardhmen. 

Albasoft SHPK

Qendra për Edukim dhe Përparim

Albatag SHPK

Orari:

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

Sugjerime:

+383 44 888 386

info@gjuhashqipe.com