Lidhu
Harrova fjalëkalimin
Ndrysho fjalëkalimin
Regjistrimi
Drejtshkrimori
Drejtshkrimori
Softueri bën korrigjime automatike për gabime të llojeve të ndryshme. Këto korrigjime automatike mund t’i grupojmë në korrigjime të gabimeve që ndodhin për shkak të njohurive jo të mira gjuhësore dhe në korrigjime të gabimeve që ndodhin për shkak të shpejtësisë së shkrimit.
 
Korrigjim automatik:
1. Kur ndonjë shkronjë në fjalë është e zëvendësuar gabimisht (q/ç, p/b, c/s, etj.).
2. Kur mungon ndonjëra shkronjë në fjalën e shkruar.
3. Kur shkronjave të fjalës i është ndërruar vendi.
4. Kur është shkruar ndonjë shkronjë tepër në fjalë.
Raporto gabimet
Raporto